top of page
Search
  • Writer's pictureLinda Coach

Floker, knuter på tråden? - Trenger du hjelp til å få nøstet opp litt???


"Det var godt å snakke med deg. Alt ble mye klarere for meg nå"

"Samtalene vi har betyr mye for meg, det blir mindre oppe i hodet mitt."


Fra mine flere hundre samtaletimer har samtlige gitt gode tilbakemeldinger til meg som coach.


De som har vært hos meg i coachingsamtaler sier at det er godt å snakke med meg. De sier at det er fint at jeg er en nøytral person som har tid til å lytte, stille gode spørsmål slik at løsningen blir tydeligere og klarere.


Du har kanskje opplevd selv at med én gang du deler noen utfordrende tanker, blir de litt mer håndterbare?


I våre møter kan du snakke om det du vil - det er DIN tid!


Første samtale er alltid uforpliktende og gratis!

Taushetsplikt en selvfølge.


Jeg nøster gjerne opp litt tanker sammen med deg.


- Linda -

NLP Coach

Sertifisert Circle of Security Parenting, kursholder

17 views0 comments
bottom of page