top of page

LINDA HAVELIN

C O A C H

SAMTALER MED FORELDRE OG FAMILIER

Foreldre og foresatte opplever fra tid til annen utfordringer. Barn og ungdom påvirkes fra mange hold.

Ulike livsendringer og oppståtte situasjoner skaper nye utfordringer, retninger og valg.

Jeg tilbyr foreldrecoachingsamtaler etter ønsker og behov. 

I tillegg holder jeg foreldreveiledningskurs individuelt, til par eller i grupper. Jeg ble sertifisert COS P kursholder høsten 2018. Circle of Security Parenting/Trygghetssirkelen.

 

Et foreldreveiledningskurs er i utgangspunktet 8 møter.

for mer info, se link fra "folkOm" Foreldreveiledningskurs i regi av Tilknytningspsykologene.

 https://youtu.be/HrKpJuW3SiQ

DET ER ALDRI FOR SENT Å GJØRE EN ENDRING!

bottom of page