top of page

 LINDA HAVELIN COACH

L I T T  O M  M E G  S E L V

Jeg er 58 år, gift, har 3 voksne barn og bor i Spydeberg. Siden 2000 har jeg jobbet i skolen. I 2009 tok jeg fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barn og unge er en gruppe jeg har god erfaring med, både egne og i jobbsammenheng. Jeg har gjennom mange år i skolen og privat hatt mange samtaler hvor de jeg har møtt har hatt ulike utfordringer. 

I 2015 ble jeg sertifisert NLP Coach. v/Ethos Academy hos John Tolmie i Halden.

I 2018 ble jeg sertifisert kursholder i COS P (Circle of Security Parenting)

Trygghetssirkelen, Foreldreveiledning. 

v/Tilknytningspsykologene Ida Brandtzæg og 

Stig Torsteinsson.

Oktober 2022 ble jeg sertifisert YOBA-barneyoga 

instruktør.

Etter sertifiseringen som coach har jeg nå en rekke

verktøy og metoder jeg kan benytte i møter med

mennesker i ulike aldre og med ulike utfordringer.

Vil du ha det bedre med deg selv i eget liv,

og ønsker hjelp av noen med på veien -

kan jeg forsøke å hjelpe deg.

Kontakt meg, så tar vi en uforpliktende prat. Taushetsplikt er en selvfølge.

Hilsen Linda

bottom of page