top of page

LINDA HAVELIN

C O A C H

UTDANNING - STUDIETEKNIKK - LEKSEGJØRING

Coaching kan være noe for deg hvis:

  • du trenger hjelp til å sortere og sette deg gode mål

  • du trenger hjelp til å ta gode valg

  • det er vanskelig å ha fokus på skolearbeid

  • forberedelser til prøver og fremføringer er utfordrende

  • kommunikasjonen mellom hjem - skole ikke fungerer som den bør

  • Jeg kan også fungere som et bindeledd mellom hjem og skolen, hvis ønskelig. Vi står alle ovenfor en masse valg hver dag, ung som gammel. Unge mennesker trenger kanskje enda mer i dag litt veiledning i å lære seg å ta gode valg. Det er masse forventninger som stilles til de unge fra mange hold.

 

I denne perioden vi er inne i nå, er det mange som uttrykker behov for hjelp med studier.

Trenger du/dere hjelp til å komme inn på "rett spor" når det gjelder skole?

Jeg har erfaring som mor til 3 voksne barn, når det gjelder skolen med lekser og prøver m.m.

I tillegg har jeg jobbet på barneskole i 10 år, de siste 10 årene har jeg jobbet med ungdom som Barne- og ungdomsarbeider og LOS ved en ungdomsskole. 

Jeg brenner for å hjelpe ungdom i disse viktige årene, og setter stor pris på møtene jeg har med de daglig!

HJELP I FAG

KOMMUNIKASJON

Å MESTRE SKOLEN

bottom of page